0

Автобустарга Gps кондырындарш а, садикке барарда оте киын бала тонып калады

Автобусуа Gps кондырындаршы садикке барарда оте киын,5,2,3